fbpx

Privacy verklaring voor bij het solliciteren

Privacyverklaring

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

Dit is een privacykennisgeving gericht aan sollicitanten die een kandidatuur indienen via het daartoe ingerichte portaal op de websites van de Assa Abloy Groep. Deze kennisgeving dient te worden opgenomen onderaan het webformulier waar de sollicitant zijn gegevens invult/doorstuurt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan LDOOR NASSAU is noodzakelijk voor de uitvoering van de aanwervingsprocedure, in overeenstemming met artikel 6 (1) b) van de Algemene Verordening Gegevensverwering. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door LDOOR NASSAU GROUP die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en zullen worden gedeeld met alle personen die betrokken zijn bij het wervingsproces binnen LDOOR NASSAU.

Bij een niet-succesvolle wervingsprocedure worden uw persoonsgegevens gedurende een beperkte periode bewaard, die op het einde van de aanwervingsprocedure zal worden medegedeeld.

In het geval van een succesvolle wervingsprocedure, zullen uw persoonsgegevens deel uitmaken van uw personeelsdossier en gedurende dezelfde periode worden bewaard. U kunt gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid en beperking of bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming via e-mail op het volgende emailadres jobs@l-door.be of per post aan LDOOR NASSAU GROUP, Denderstraat 29 1770 Liedekerke

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (www.privacycommission.be).